• 2
  • 1

Image

Szybki Kontakt

Joanna Brząkalik


tel: 536 505 601

gabinetkleksik@onet.pl

 

KLEKSIK powstał w październiku 2012 r. z myślą o dzieciach i ich rodzicach, którzy nie mogą sami podołać trudnościom, z którymi przyszło im się zmierzyć oraz tych, którzy szukają ciekawych dodatkowych zajęć rozwijających i wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka.
Jestem pedagogiem z 25-letnim stażem pracy. Pracuję z dziećmi w oddziałach I-III w szkole podstawowej. Oprócz wykształcenia kierunkowego z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej oraz kursy doskonalące z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; pracy z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera; z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego; diagnozy dysleksji; diagnozy i terapii ADHD; diagnozy funkcjonalnej dziecka (KORP) w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję elementy różnych metod i technik, w zależności od potrzeb i preferencji dziecka. Wiem, że nie ma dwóch takich samych przypadków, dlatego każde "kleksikowe dziecko" jest traktowane indywidualnie i znajduje u mnie zrozumienie oraz otrzymuje fachową pomoc. Z przekonaniem stwierdzam, że dziecko nie wyrasta z większości swoich problemów, to problemy rosną wraz z wiekiem dziecka. Często słyszane stwierdzenia, że dziecko "... samo z tego wyrośnie ...", czy "... ma jeszcze na to czas ..." nie potwierdzają się w praktyce, dlatego warto zainteresować się rozwojem dziecka w momencie, kiedy coś zaczyna nas niepokoić.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA ukierunkowana jest na określenie mocnych stron dziecka oraz dostarczenie informacji na temat przyczyn występujących trudności w nauce i zachowaniu. Po jej przeprowadzeniu terapeuta definiuje potrzeby edukacyjne dziecka i przekazuje wskazówki do pracy zarówno w domu, jak i w przedszkolu lub szkole. Zawsze można też skorzystać z zajęć prowadzonych przez terapeutę.

TERAPIA PEDAGOGICZNA jest wskazana dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a ukierunkowana na kompleksowe działanie specjalistyczne. Dzieciom z trudnościami i deficytami rozwojowymi pozwala wyrównać braki i "dogonić" rówieśników. Jej nadrzędnym celem jest: tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami  rozwojowymi; stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Terapia obejmuje wszystkie działania wobec dziecka, nie tylko te w pracy z terapeutą, ale także zalecenia do wdrożenia w codzienne życie dziecka w domu oraz w szkole lub przedszkolu.

Efekty terapii w istotnym stopniu zależą od:

  • wieku dziecka
  • stopnia zaburzeń percepcyjno-motorycznych
  • systematyczności
  • stopnia zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny


PRZEBIEG TERAPII

  • rozmowa z rodzicem, wprowadzająca w problematykę, bez obecności dziecka
  • badania diagnozujące poziom rozwoju psychoruchowego dziecka
  • określenie potrzeb dziecka, ustalenie indywidualnego programu pracy z dzieckiem
  • systematyczna terapia zajęciowa

 

W czasie pierwszego spotkania rodzic proszony jest o przedstawienie ewentualnej, posiadanej dokumentacji zdrowotno-terapeutycznej (wyniki badań specjalistycznych, opinie, orzeczenia itp.).

 


Polecane

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

Instytut Doskonalenia Nauczycieli "WIEDZA" w Katowicach zaprasza do zapoznania się z ofertą kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.idn.edu.pl

 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - ZOSTANĘ PIERWSZAKIEM

Coraz trudniej jest współczesnemu pierwszakowi odnaleźć się w realiach szkolnych. Dzieci już na starcie przeżywają duży dyskomfort - brak dojrzałości emocjonalnej oraz niski poziom funkcjonowania analizatora wzrokowego i słuchowego, a także słaby rozwój motoryki uniemożliwiają osiąganie pełnej radości z faktu pójścia do szkoły.

Zachęcam wszystkich do rozważenia rozpoczęcia systematycznych sesji przygotowujących dziecko na pójście do szkoły.


BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU DYSLEKSJI

Problem dysleksji dotyczy od 10 do 15 procent ludzi na świecie. Wielu z nich można pomóc już we wczesnym okresie ich życia. Dzieci „ryzyka dysleksji” o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym można uchronić przed niepowodzeniami szkolnymi.

Zapraszam do kontaktu rodziców zainteresowanych badaniem diagnostycznym dziecka w kierunku ryzyka dysleksji.